Integritate institutionala

DECLARATIE PRIVIND ASUMAREA UNEI AGENDE DE INTEGRITATE ORGANIZATIONALA A DIRECTIEI REGIONALE DE STATISTICA ALBA

PLAN DE INTEGRITATE

DECLARATIE PRIVIND ADERAREA LA VALORILE FUNDAMENTALE, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE SI MECANISMELE DE MONITORIZARE A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025

DRS Alba_Codul de conduita

DRS Alba_lista cuprinzand cadoruile primite_2022

DRS-Alba_lista-cuprinzand-cadoruile-primite cu titlul gratuit in anul 2023

DRS Alba_Mecanism de raportare a incalcarii legii

DRS Alba_Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate anul 2022_Alba

DRS-Alba_Raport-anual-de-evaluare-a-incidentelor-de-integritate-anul-2023_Alba

Studii_cercetări_ghiduri_materiale informative relevante