Integritate institutionala

DECLARATIE PRIVIND ASUMAREA UNEI AGENDE DE INTEGRITATE ORGANIZATIONALA A DIRECTIEI REGIONALE DE STATISTICA ALBA

PLAN DE INTEGRITATE

DECLARATIE PRIVIND ADERAREA LA VALORILE FUNDAMENTALE, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE SI MECANISMELE DE MONITORIZARE A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025

DRS Alba_Codul de conduita

DRS Alba_lista cuprinzand cadoruile primite

DRS Alba_Mecanism de raportare a incalcarii legii

DRS Alba_Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate anul 2022_Alba

Studii_cercetări_ghiduri_materiale informative relevante